Pokolenia

Wkrótce po narodzeniu każdy żydowski chłopiec powinien być obrzezany, ceremonia ta nazywa się brit mila. Ma ona miejsce ósmego dnia po urodzeniu lub najszybciej jak się da, jeżeli musi być odłożona z powodów medycznych. Obrzezania dokonuje mohel, posiadający odpowiednie certyfikaty i wykształcenie, czasami bywa to lekarz lub pielęgniarz. Imienia chłopca często nie zdradza się do momentu ceremonii. Dziewczynkom nadaje się imiona podczas uroczystości w synagodze, przeważnie w pierwszy Szabat po ich urodzeniu.

Z myślą o najmłodszych w 2016 roku przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej powstał klub malucha „Drejdel” – punkt dziennej opieki nad dziećmi w wieku od roku do 3 lat, w którym chodzi nie tylko o opiekę, ale i wczesną edukację. W „Drejdlu” grupa dzieci jest mniejsza niż w żłobkach, ważna jest współpraca z  rodzicami, indywidualne podejście do dziecka, uważna obserwacja jego potrzeb. „Drejdel” jest dziełem Igi Kazimierczyk i Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.

Warszawska Gmina Żydowska wspiera zajęcia edukacyjne dla żydowskich dzieci: Szkółkę Szabatową i Cheder Warszawa. Szkółka Szabatowa działa w Synagodze Ec Chaim. Gdy dorośli uczestniczą w sobotniej modlitwie, dzieci łączą zabawę z nauką, mają też przed czytaniem Tory ważny przywilej otwarcia Aron ha-Kodesz (szafki, gdzie przechowywany jest zwój Tory). Uczestnictwo w tych zajęciach pozwala uzyskać zaliczenie religii w szkole. W niedzielę odbywają się zajęcia Chederu. W bieżącym roku szkolnym na każdym z cotygodniowych spotkań dzieci czeka dogłębna nauka jednej micwy (przykazania) i modlitw, zajęcia plastyczne, gry i zabawy. Częścią programu zarówno Szkółki Szabatowej, jak i Chederu jest smaczny poczęstunek.

W tradycji żydowskiej chłopcy w wieku 13 lat przechodzą ceremonię Bar Micwy (co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „syn przykazań”), po której uznawani są za dorosłych członków społeczności. W ortodoksyjnych synagogach ceremonię tę poprzedza okres studiów religijnych, przygotowujących chłopca do pierwszego publicznego odczytania fragmentu Tory. W synagogach konserwatywnych i reformowanych, ale też niektórych ortodoksyjnych, dotyczy to również dziewczynek. Dziewczynki osiągają dorosłość w sensie religijnym w wieku lat 12 i wtedy świętują swoją Bat Micwę. Ceremonie te często kończą się przyjęciem. Warszawska Gmina umożliwia przejście Bar Micwy i Bat Micwy zarówno w Synagodze im. Nożyków, jak i w Synagodze Ec Chaim.

Śluby żydowskie mogą odbywać się w każdym dniu poza Szabatem, świętami i okresami postów oraz żałoby, jakie są w żydowskim kalendarzu. Można je organizować w dowolnym miejscu, chociaż przeważnie dzieje się to w synagodze. Po ceremonii odbywa się wesele, a w tygodniu po ślubie rodzina i przyjaciele organizują w swoich domach codzienne uroczyste posiłki dla młodej pary.

Gmina Wyznaniowa Żydowska darzy ogromnym szacunkiem osoby dojrzałe i roztacza nad nimi opiekę. Prowadzi Klub Seniora, na którego program składają się codzienne spotkania przy kawie i herbacie, zajęcia muzyczne, prelekcje specjalistów z dziedziny profilaktyki i promocji zdrowia, spotkania z psychologiem, odwiedziny ciekawych gości, wykłady rabinów. W Klubie Seniora obchodzone są także wspólnie żydowskie święta i rocznice, urodziny członków Klubu. Organizowane są wyjścia na wystawy i do kina, indywidualne lekcje obsługi komputera, fizjoterapia (masaże) i joga.

W cyklu życia żydowskiego społeczność towarzyszy swoim członkom aż do ostatniego dnia, a po śmierci ciało zmarłego musi być traktowane z ogromną uwagą i szacunkiem. Istnieją specjalne zasady przygotowania ciała do pogrzebu zwane Tachara, przygotowaniem zajmują się bractwa pogrzebowe (kobiety dla kobiet, mężczyźni dla mężczyzn) zwane Chewra Kadisza. Ceremonie te są zwykle dokonywane w kostnicach lub, jeżeli pozwalają na to warunki, w domach pogrzebowych. Najbliższa rodzina zmarłego odbywa siedmiodniowy okres żałoby zwany sziwa. Pozostaje wtedy w domu, a członkowie społeczności odwiedzają żałobników, aby złożyć kondolencje i przynieść jedzenie. Tradycyjnie w mieszkaniu zasłania się wtedy lustra.