Zarząd Gminy

Gmina to podstawowa organizacja wspólnoty żydowskiej, wchodząca w skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Gmina Warszawska z Filią w Lublinie jest największą z gmin tego Związku.

Podstawą funkcjonowania jest Ustawa z dnia 20 lutego o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP (Dz. U. Nr 41, poz. 251)
Ustawa [plik PDF]

Prawa Członków Gminy dodatkowo określa rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. (Dz. U. Nr 26, poz. 235)
Rozporządzenie [plik PDF]

Zakres działalności Zarządu określony jest w prawie wewnętrznym wyznaniowej wspólnoty żydowskiej w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2006 roku.
Prawo wewnętrzne [plik PDF]

10 czerwca 2018  odbyły się wybory do władz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
Członkowie Gminy do Zarządu wybrali:

Lesław Piszewski – Przewodniczący
Anna Bakuła – Skarbnik
Anna Dodziuk – Członkini Zarządu
Grażyna Majer – Członkini Zarządu
Elżbieta Magenheim – Członkini Zarządu

Gratulujemy!