Koszerność

Żydowskie prawo dotyczące żywności ustala zasady produkcji, przygotowania i serwowania jedzenia. Żydzi przestrzegający zasad koszerności będą spożywać tylko jedzenie, które posiada właściwe certyfikaty wydawane przez rabinów lub specjalnie do tego powołane instytucje. Dotyczy to produktów mięsnych, pieczonych oraz nabiału. Wszystkie garnki, naczynia i sztućce muszą być używane tylko na koszerne pokarmy. Mleczne i mięsne pokarmy żywnościowe muszą być trzymane oddzielnie i gotowane w różnych … Czytaj dalej Koszerność