Rabini

rabin_schudrichRabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski, Synagoga im. Nożyków

Rabin Michael Schudrich urodził się w Nowym Jorku w 1955 roku. Uczęszczał do szkół żydowskich w rejonie Nowego Jorku, następnie studiował na State University of New York w Stony Brooks. W 1977 uzyskał stopień BA w religioznawstwie. Michael Schudrich został rabinem w 1980, a dwa lata później ukończył studia historyczne w uniwersytecie Columbia. Lata 1983-1989 spędził w Japonii, gdzie dbał o potrzeby religijne miejscowej społeczności żydowskiej, uczył żydowskiej kultury i historii. Działał także na rzecz upamiętnienia bohaterskiej działalności konsula Sugihary. Już jako student, w latach 70., rabin Schudrich podróżował do Europy Środkowej i Wschodniej i nawiązywał kontakty z żyjącymi tu Żydami.

W 1990 zaczął pracować dla Fundacji Laudera. Lata 1992-98 spędził w Warszawie. Do Polski powrócił w czerwcu 2000 jako główny rabin Warszawy i Łodzi.

8 grudnia 2004 Michael Schudrich został wybrany Naczelnym Rabinem Polski. Pełni także funkcję Rabina Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Zgodnie z tradycją żydowską, Abraham wzniósł swój namiot w taki sposób, aby z każdej z jego czterech stron znajdowało się wejście. Dzięki temu goście mogli wybrać, którym wejściem chcą wejść do jego domu. 613 micwot, przykazań judaizmu, można rozumieć jako 613 różnych dróg bycia Żydem. Nasza społeczność jest otwarta na każdego, kto ma żydowskie pochodzenie i zapewnia wiedzę oraz doświadczenie tego, co to znaczy być Żydem. Naszym celem jest wspieranie takich osób, aby znalazły własny sposób na wyrażenie swojej wiary.

Rabin Michael Schudrich

rabin-stas

Rabin Stas Wojciechowicz
Rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Synagoga Ec Chaim

Urodził się w Taszkiencie w Uzbeckiej SRR w rodzinie o żydowskich i polskich korzeniach. Po upadku Związku Radzieckiego wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w programie wspomagającym rozwój młodych demokracji w krajach postkomunistcznych. W ramach wymiany studenckiej zamieszkał u żydowskiej rodziny w Randallstown w stanie Maryland. Po powrocie z USA w 1994 wyemigrował  z rodziną do Izraela.

W latach 1995–1998 odbył studia licencjackie na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Hajfy. Następnie przez trzy lata służył w Siłach Obronnych Izraela w Korpusie Młodzieży i Edukacji. W 2001 rozpoczął studia rabinackie na Hebrew Union Collage w Jerozolimie, gdzie otrzymał smichę w 2006. W latach 2004–2006, jako student rabinacki, pracował dla kongregacji Esz-Dawid w Aszdod, brał udział w programie szkolącym liberalnych rabinów do pracy w krajach byłego bloku wschodniego oraz kilkukrotnie odwiedzał podczas świąt reformowane kongregacje w byłym Związku Radzieckim. Był także przez pewien czas rabinem pomocniczym na letnich obozach Netzer w Kijowie. Jego praca dyplomowa „The History of the Development and Main Focus of the English Reform Prayer Book” była poświęcona reformowanej liturgii w West London Synagogue.

W latach 2007–2010 był rabinem kongregacji Shaarei Shalom w Petersburgu. Od  października 2010 r. jest pierwszym reformowanym rabinem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Pod dachem współczesnej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie mieści się wiele nurtów judaizmu. Tradycja mówi o siedemdziesięciu wizerunkach Tory, oryginalnych i prawdziwych w najwyższym stopniu. Każdy członek Gminy ma dziś pełną możliwość wyboru swojej własnej żydowskiej drogi, zależnie od duchowych, kulturalnych i społecznych potrzeb.

Rabin Stas Wojciechowicz

 

Rabinka Małgorzata Kordowicz Jest rodowitą warszawianką, absolwentką Wydziału Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. J. Kuronia i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci (pierwszy żydowski modlitewnik, który ukazał się drukiem w Polsce od czasu II wojny św.) oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku („Sfatenu – Nasz język”). Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. W 2016 r. ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką.

 

Icchak Rapoport jest rabinem w GWŻ Warszawa, pod kierownictwem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. Pełni również funkcję Rosh Kollel Torah MiTzion w Warszawie. Urodził się w Sztokholmie w Rosz Haszana 1977r., wg kalendarza żydowskiego w roku 5738.

Jest synem polskiej Żydówki z Sosnowca, która emigrowała z Polski po wydarzeniach marcowych 1968r. Ojciec jest z Moskwy. Uciekł ze Związku Radzieckiego do Szwecji w 1968. Język polski jest bliski jego sercu, ponieważ
w domu rodzinnym rozmawiało się po polsku.

Ukończył pięcioletnie studia rabinackie w jesziwie Yeshivat Hamivtar w Izraelu
w 2002r. po czym objął stanowisko rabina Gminy Żydowskiej w Oslo w Norwegii
w latach 2002-2006. Następnie pracował jako Rabin GWŻ we Wrocławiu przez pięć lat, do roku 2011. Pełnił również funkcję emisariusza Shavei Israel. Latem 2011 zrobił aliję do Izraela. Tam kontynuował swoją pracę dla Shavei Israel i m.in. wykładał po polsku on-line. Pracował również dla organizacji Noahide World Center.

W sierpniu w zeszłego roku Polski na zaproszenie Naczelnego Rabina Michaela Schudricha powrócił do i rozpoczął pracę dla warszawskiej Gminy.

Z żoną Chaya, która również pochodzi z Sosnowca pobrali się tu w Warszawie,
w Synagodze Nożyków w styczniu 2017r.

Rabin Rapoport określa się jako modern orthodox, jego rabini i nauczyciele byli uczniami Rabina Soloveitchika w Nowym Jorku. Jeden z nich był również uczniem Rabina Hirschprunga, jednego z ostatnich mędrców Jesziwy Chachmej Lublin,
a jeden z nich był uczniem Rabina Tzvi Yehuda Kook w Izraelu.

Ideał wg. Rabina obejmuje połączenie duchowości świata Tory z inteligencją nauki
i piękna kultury i muzyki świata ogólnego. Jest całkowicie oddany Torze i tradycji Awrahama, Icchaka, Jaakowa i Mojżesza. Wie, że jest wiele rzeczy leżących poza źródłem tej tradycji, które jej nie zaprzeczają ale wręcz wzmacniają.

Chcielibyśmy z żoną poznać każdego członka naszej Gminy. Abyśmy wszyscy poczuli się jak jedna wielka rodzina.Nasze drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich osób, szczególnie dla tych potrzebujących wsparcia, rady czy pomocy.

Rabin Icchak Rapoport