Synagoga Ec Chaim

7. urodziny Synagogi Ec Chaim (listopad 2017)
Ec Chaim

Ec Chaim to synagoga reformowana działająca w obrębie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Tworzą ją osoby identyfikujące się z reformowanym nurtem judaizmu lub pragnące, pozostając osobami świeckimi, uczestniczyć w nieortodoksyjnym życiu żydowskim. Ma swoją siedzibę w centrum Warszawy, gdzie odbywają się modlitwy i spotkania. To wspaniałe miejsce jest użytkowane dzięki hojności Fundacji Ledor Wador, która od początku wspiera Ec Chaim.

Ec Chaim wychodzi naprzeciw potrzebom tych członków Gminy i osób ze środowiska żydowskiego, które poszukują równowagi pomiędzy tradycją a nowoczesnością. I nie tylko w życiu religijnym, gdyż część wspierających rozwój społeczności reformowanej nie jest religijna. Łączy ich przekonanie, że warto razem tworzyć otwartą, pluralistyczną społeczność.

ec-chaim-sesja-ii-252

Ec Chaim jest kontynuacją i rozwinięciem działalności grupy Chawura, utworzonej w 2006 roku wewnątrz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w celu inicjowania i kształtowania nieortodoksyjnych i świeckich działań Gminy. W 2009 roku Walne Zebranie GWŻ podjęło uchwałę zobowiązującą Zarząd do zatrudnienia nieortodoksyjnego rabina. Od października 2010 roku funkcję tę objął rabin Stas Wojciechowicz jako pierwszy reformowany rabin warszawskiej Gminy.