Zaangażuj się

Chcesz pomóc? Możesz!

WALCZ Z ANTYSEMITYZMEM

Pomóż nam walczyć z antysemityzmem i mową nienawiści. Antysemityzm jest przestępstwem. Jeśli widzisz lub słyszysz:

– przemoc lub groźby z powodu żydowskiego pochodzenia
– wykrzykiwanie antysemickich komentarzy na ulicy
– antysemickie graffiti na budynkach/cmentarzach
– wiadomości zawierające mowę nienawiści i antysemickie treści
– antysemickie wpisy na mediach społecznościowych

DZIAŁAJ, NIE LEKCEWAŻ! MILCZĄC – PRZYZWALASZ.

W nagłym wypadku zadzwoń na policję 112, a potem incydent zgłoś Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie monitoring@jewish.waw.pl.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

W Warszawie, od wiosny do jesieni, regularnie odbywają się porządki na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej organizowane przez Ochotniczy Hufiec Porządkowania Cmentarza Żydowskiego im. J. Rajnfelda oraz przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego. Zachęcamy do włączania się w ich działania.

Jeżeli w Twoim mieście jest cmentarz żydowski i chcesz pomóc w opiece nad nim, skontaktuj się z nami: komisja.rabiniczna@jewish.org.pl