Gmina Wyznaniowa Żydowska
w Warszawie

Centrum życia warszawskiej społeczności żydowskiej

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
Twarda 6, 00-105 Warszawa
tel. (+48) 22 620 43 24

Nr konta: 90 1240 1066 1111 0000 0006 3904 PLN

Iban PL: 10 1240 1066 1787 0010 0033 1240 USD Swift PKOPPLPWProjekt: Helena Czernek
Zdjęcia: Max Meir Mroz