Społeczność

Społeczność

ReligiaDziałalnośćFilia LublinWspółpracujemy

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich zarejestrowany został w 1993 roku jako kontynuacja Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, powstałego w 1946 roku. Działa w oparciu o Ustawę o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z 1997 roku oraz prawo wewnętrzne. Jest prawnym kontynuatorem przedwojennych gmin. Reprezentuje polskich Żydów w procesie odzyskiwania przedwojennego mienia gmin żydowskich i innych wyznaniowych osób prawnych (proces restytucji). Celem działalności Związku jest organizowanie życia religijnego i kulturalnego członkom gmin w Polsce oraz działalność charytatywna. W ramach ZGWŻ funkcjonuje dział pomocy społecznej, który nadzorowany jest przez Komisje Pomocy Społecznej.

W skład Związku wchodzi dziesięć gmin wyznaniowych żydowskich: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Katowicach, Bielsku-Białej i Legnicy. Związek Gmin oraz Gminy Żydowskie działające w ramach Związku zrzeszają pełnoletnie osoby wyznania mojżeszowego, osoby narodowości żydowskiej lub pochodzenia żydowskiego, nie będące jednocześnie wyznawcami innych religii, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium RP.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

ul. Twarda 6

00-105 Warszawa

sekretariat@jewish.org.pl

www.jewish.org.pl

Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Organizacja kombatancka zrzeszająca polskich Żydów polskich, którzy walczyli z hitlerowskimi Niemcami lub byli prześladowani. Jej celem jest niesienie pomocy Żydom poszkodowanym w czasie wojny, a także upowszechnianie wiedzy o walce i martyrologii Żydów w czasie II wojny światowej. Stowarzyszenie ustanowiło i przyznaje Medal Powstania w Getcie Warszawskim, którym odznacza osoby zasłużone dla dialogu polsko-żydowskiego.

Zarząd Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

ul. Twarda 6

00-105 Warszawa

kombatanci@jewish.org.pl

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce

Stowarzyszenie skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane przez okupanta hitlerowskiego na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny. Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu, zrzesza obecnie, tj. w 2023 r. ok. 400 osób.

Zarząd Główny Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce

ul. Twarda 6

00-105 Warszawa

chsurv@jewish.org.pl

www.dzieci-holocaustu.org

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
Twarda 6, 00-105 Warszawa
tel. (+48) 22 620 43 24

NIP: 5252133200
Nr konta: 90 1240 1066 1111 0000 0006 3904 PLN
Iban PL: 10 1240 1066 1787 0010 0033 1240 USD Swift PKOPPLPWProjekt: Helena Czernek
Zdjęcia: Max Meir Mroz