Społeczność

Społeczność

ReligiaDziałalnośćFilia LublinWspółpracujemy

KLUB SENIORA

Klub Seniora GWŻ w Warszawie jest otwarty dla wszystkich członków Gminy w wieku 50+. Seniorzy współtworzą klub, decydując o jego programie i opiniując prowadzone spotkania, zajęcia, wykłady. Zgłaszają także własne pomysły i potrzeby. Codzienny program klubu obejmuje różne aktywności – od porannej kawy i herbaty po warsztaty, wykłady, wspólne oglądanie filmów, dyskusje. Seniorzy są otoczeni opieką medyczną i rehabilitacyjną. Mogą skorzystać z porad lekarskich i masażu, a także uczestniczyć w zajęciach gimnastycznych prowadzonych przez fizykoterapeutę. Członkowie Klubu wspólnie jeżdżą na wycieczki, chodzą na koncerty do Filharmonii, do muzeów i kina. Rabini GWŻ w Warszawie prowadzą cykliczne spotkania edukacyjne, podczas których seniorzy przygotowują się do świąt i poszerzają swoją wiedzę judaistyczną. Co roku w marcu uroczyście są obchodzone „urodziny Klubu”, a przez cały rok seniorzy świętują tutaj swoje urodziny.


GMINNY KLUB BEJTEJNU

Przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie działa wielopokoleniowy Klub Gminny Bejtejnu, w którym członkowie i przyjaciele społeczności żydowskiej mogą znaleźć przestrzeń dla siebie: spokojne miejsce do pracy, możliwość spędzania czasu wolnego, udział w zajęciach integracyjnych, wykładach, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi.


POMOC SPOŁECZNA

Gmina pomaga swoim członkom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oferując pomoc finansową i rzeczową. Gmina może zapewnić także konsultacje prawne, wsparcie w sytuacji kryzysowej i pomoc wolontariuszy. Kasa zapomogowo-pożyczkowa GEMILUT CHESED Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pomaga członkom Gminy w trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez przyznawanie zapomóg i nieoprocentowanych pożyczek. Zarząd Kasy podejmuje decyzje większością głosów, po przeanalizowaniu i rozpatrzeniu złożonych prawidłowo wniosków. Program „Koszerna spiżarnia” „Koszerna spiżarnia” ruszyła w marcu 2019 roku jako inicjatywa Biura Rabina Michaela Schudricha we współpracy z Działem Pomocy Społecznej ZGWŻ w RP. Rabin Michael Schudrich pozyskał sponsorów „Koszernej Spiżarni” i nawiązał współpracę z Yad Ezra. W spiżarni gromadzona jest koszerna żywność, którą można nieodpłatnie odebrać w ustalonym terminie albo otrzymać jako paczkę dostarczoną do domu przez wolontariusza. Wsparcie kierujemy przede wszystkim do tych osób w potrzebie, które nie kwalifikują się do stałych form pomocy, np. programów pomocowych dla Ofiar Nazizmu. Paczki otrzymują: Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, członkowie Gminy w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.


CENTRUM WOLONTARIATU

W Gminie działają wolontariusze, którzy pomagają osobom samotnym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki. Ochotnicy nie wykonują zadań stricte opiekuńczych, jednak poświęcają swój czas i energię, by pomóc potrzebującym. Wolontariusze dowożą koszerne posiłki osobom niewychodzącym z domu. Załatwiają sprawunki starszym i chorym, asystują w wizytach lekarskich. Pomagają także w dystrybucji paczek żywnościowych i świątecznych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom Gminy za czas, serce i zaangażowanie!

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
Twarda 6, 00-105 Warszawa
tel. (+48) 22 620 43 24

NIP: 5252133200
Nr konta: 90 1240 1066 1111 0000 0006 3904 PLN
Iban PL: 10 1240 1066 1787 0010 0033 1240 USD Swift PKOPPLPWProjekt: Helena Czernek
Zdjęcia: Max Meir Mroz